FAQ
Frequently Asked Questions

In de oliewereld betekent offshoring letterlijk “van de kust af” en duidt daarmee op de activiteiten op boorplatforms. De dienstverlenende industrie, waaronder de informatietechnologie ofwel IT, heeft deze term overgenomen voor het verplaatsen van processen en activiteiten naar andere delen van de wereld, zoals bijvoorbeeld naar India, doorgaans uit kostenoverwegingen. Een verwante term is “nearshoring”, het enige verschil daarbij is dat het land van uitbesteding dichter bij het westen ligt, bijvoorbeeld Roemenië. De term “outsourcing” betekent niets anders dan het uitbesteden van processen of activiteiten aan derden, dus buiten de eigen organisatie. Feitelijk is het verlenen van een opdracht aan een IT-offshore bedrijf dan ook een combinatie van beide.

Terug naar boven Go To Top

Dat heeft meerdere redenen. Ten eerste zijn wij als ByProxy al eerder in andere omstandigheden met Nepal in aanraking geweest. Jan Kees van Mourik heeft al eerder een applicatie in Nepal laten ontwikkelen, Martin Schoenmakers heeft al eerder in Nepal gewoond en spreekt de taal. Daardoor kenden we het land en zijn mogelijkheden. Ten tweede heeft Nepal een unieke positie als het om prijs/kwaliteitverhouding gaat. Het land biedt dezelfde mogelijkheden als India, maar veel kleinschaliger en ook veel goedkoper. Dat betekent dat Nepal juist voor het midden- en kleinbedrijf in Nepal een zeer interessante bestemming is. Ten derde vinden wij het zelf een leuk en interessant land, met een gastvrije, hardwerkende en zeer gemotiveerde bevolking.

Terug naar boven Go To Top

Wij vinden van wel. Nepal is een kansarm land dat heel graag buitenlandse investeringen en werkgelegenheid binnen wil halen. Als IT-ondernemers bieden wij in Nepal werkgelegenheid aan tientallen medewerkers, niet alleen programmeurs maar ook ondersteunend personeel als koks, schoonmakers, tuinmannen, bewakers en kantoorhulpen. De algehele werkloosheid in Nepal is zeer hoog en onze medewerkers zijn daarmee in hun familie belangrijke kostwinners. Elke medewerker van ByProxy brengt voor Nepalese begrippen veel geld en goede secundaire voorwaarden mee naar huis en daar heeft de hele familie baat bij. Daarnaast bieden wij verdere opleidingsmogelijkheden aan zowel onze eigen medewerkers als aan kansarme groepen jongeren die wellicht in een later stadium tot medewerker zullen uitgroeien..

Terug naar boven Go To Top

Offshoren is een proces dat goed begeleid moet worden. De meeste “bekende” problemen met offshoren worden veroorzaakt door verschillen in taal en cultuur tussen de opdrachtgever en de uitvoerder(s). In de communicatie tussen Nederlandse project managers en bijvoorbeeld Indiase programmeurs gaat, ondanks de hedendaagse moderne communicatiemiddelen, nogal eens wat mis. Dit hebben wij ondervangen door de gegarandeerde continue aanwezigheid van een Nederlandse manager in onze vestiging in Kathmandu (Nepal). Zo wordt de opdrachtgever nooit rechtstreeks aan de programmeurs of de project manager gekoppeld en kan alle documentatie, correspondentie en communicatie desgewenst in het Nederlands plaatsvinden.

Terug naar boven Go To Top

Nee, dat is niet nodig. Allereerst hebben we een kantoor met ondersteund en uitvoerend personeel in Nederland. Bij turn-key opdrachten geschiedt communicatie in eerste instantie altijd via ons Nederlandse kantoor. Wij verzorgen dan zelf de interne communicatie tussen de vestigingen in Nederland en Nepal.

Indien u kiest voor Virtuele Detachering verloopt de communicatie desgewenst via ons Nederlands management op het kantoor in Kathmandu. Alle communicatie en correspondentie met u gebeurt via deze Nederlandse manager en via het door de klant gewenste communicatiemedium (email, telefoon, VoIP of Skype). Wij bellen U op het moment dat het U uitkomt, op kantoor, in de auto of op de skipiste.

Terug naar boven Go To Top

Wij werken volgens beproefde methoden van planning en kwaliteitsbewaking.
Om te beginnen wordt met de klant altijd eerst een requirementanalyse uitgevoerd zodat beide partijen zwart op wit hebben wat er wel en wat er niet in het project wordt opgeleverd. Vervolgens maken wij voor de klant een grafisch georiënteerd functioneel ontwerp waarin de klant doorgaans zelf al kan rondnavigeren. Daarna volgt een gedegen technisch ontwerp door onze afdeling ICT- architectuur, waarbij de nieuwste .NET technieken in het ontwerp worden verwerkt. Pas als de klant met alle fasen accoord is wordt een planning bepaald en afspraken gemaakt over levertijden. De doorlooptijd wordt dagelijks gemonitord in ons projectmanagementsysteem dat ook voor de klant toegankelijk is. Wijzigingen in scope of doorlooptijd worden ruim van tevoren gesignaleerd en met de klant besproken. Deze methodiek heeft tot nu altijd geleid tot tijdige leveringen.

Terug naar boven Go To Top

ByProxy is de onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen van software. ByProxy Nederland is het kantoor voor verkoop, klantcommunicatie, support en systeembeheer, terwijl in ByProxy Nepal het feitelijke programmeerwerk wordt uitgevoerd. Alle producten van ByProxy Nepal worden aan ByProxy Nederland opgeleverd en pas daarna doorgeleverd aan de klant. ProxymiT is een product waarin ByProxy participeert en waarin onder meer de applicaties Dealer Desk en Survey en Callmanager zijn ondergebracht. Deze rol wordt medio 2009 overgenomen door de nieuwe organisaties ContactEngine en ContactEngineers. Voor meer informatie over de Contact Engine en Contact Engineers kunt u contact opnemen met Jan Kees van Mourik, jankees@contactengineers.nl.

Terug naar boven Go To Top

Dealer Desk is de voor de autobranche specifieke toepassing van de Contact Engine; een veelzijdig systeem voor één op één klantcontact dat de mogelijkheid biedt om doorlopend, tijdig en waar mogelijk geautomatiseerd contactmomenten met uw klant te generen. Het systeem is specifiek gericht op de autobranche (dealers en importeurs) maar kent ook toepassingen buiten de autowereld. Het systeem bevat modules voor klantbeheer, dossierbeheer en interactieve vragenlijsten en biedt contactmomenten aan via alle mogelijke media: email, SMS, post en PDA (mobiel internet). Contactmomenten kunnen worden geautomatiseerd in inhoud (wat wil ik melden), klantbereik (wie wil ik het melden) en verzendfrequentie (wanneer wil ik het melden). Verder bevat het systeem uitgebreide mogelijkheden voor het beheer van inkomende emails, voor het uitvoeren van belcampagnes en voor het ontwerpen van eigen sjablonen voor brieven en emails. Voor meer informatie over DealerDesk kunt u contact opnemen met Jan Kees van Mourik, jankees@contactengineers.nl.

Terug naar boven Go To Top